Mi fan sẵn

Sắp xếp:


MI FAN SẴN HANI 3D Chọn sản phẩm Giảm 85.000đ

MI FAN SẴN HANI 3D

65.000đ 150.000đ -56%

LÔNG MI FAN 3D ( C/D) - (0.07/0.10) - (8 - 15mm)  Độ cong : C, CC, D, U, M, L Độ dài : 8 - 17mm Độ dày: 0.07 - 0,10 Màu sắc: đen Số sợi mi trên fan : 3 Số lượng fan trong 1 hộp : 500 fan Không gây dị ứng Mi bắt keo nhanh
MI FAN SẴN HANI 4D Chọn sản phẩm Giảm 145.000đ

MI FAN SẴN HANI 4D

75.000đ 220.000đ -65%

MI FAN SẴN 4D ( C, CC, D, U, M, L) - (0.07/0.10) - (8 - 17mm) Độ cong : C, CC, D, U, M, L Độ dài : 8 - 17mm Độ dày: 0.07 - 0,10 Màu sắc: đen Số sợi mi trên fan : 4 Số lượng fan trong 1 hộp : 500 fan Không gây dị ứng Mi bắt keo nhanh
MI FAN SẴN HANI 5D Chọn sản phẩm Giảm 105.000đ

MI FAN SẴN HANI 5D

85.000đ 190.000đ -55%

MI FAN SẴN 5D ( C, CC, D, U, M, L) - (0.07/0.10) - (8 - 17mm) Độ cong : C, CC, D, U, M, L Độ dài : 8 - 17mm Độ dày: 0.07 - 0.10 Màu sắc: đen Số sợi mi trên fan : 5 Số lượng fan trong 1 hộp : 500 fan Không gây dị ứng Mi bắt keo nhanh
MI FAN SẴN HANI 6D Chọn sản phẩm Giảm 145.000đ

MI FAN SẴN HANI 6D

95.000đ 240.000đ -60%

MI FAN SẴN 6D ( C, CC, D, U, M, L) - (0.05/0.07) - (8 - 17mm) Độ cong : C, CC, D, U, M, L Độ dài : 8 - 15mm Độ dày: 0.05 - 0.07 Màu sắc: đen Số sợi mi trên fan : 6 Số lượng fan trong 1 hộp : 500 fan Không gây dị ứng Mi bắt keo nhanh
MI FAN SẴN HANI 7D Chọn sản phẩm Giảm 165.000đ

MI FAN SẴN HANI 7D

105.000đ 270.000đ -61%

MI FAN SẴN 7D ( C, CC, D, U, M, L) - (0.05/0.07) - (8 - 17mm) Độ cong : C, CC, D, U, M, L Độ dài : 8 - 17mm Độ dày: 0.05 - 0.07 Màu sắc: đen Số sợi mi trên fan : 7 Số lượng fan trong 1 hộp : 500 fan Không gây dị ứng Mi bắt keo nhanh
MI FAN SẴN HANI 8D Chọn sản phẩm Giảm 215.000đ

MI FAN SẴN HANI 8D

115.000đ 330.000đ -65%

MI FAN SẴN 8D ( C, CC, D, U, M, L) - (0.05/0.07) - (8 - 17mm) Độ cong : C, CC, D, U, M, L Độ dài : 8 - 15mm Độ dày: 0.05 - 0.07 Màu sắc: đen Số sợi mi trên fan: 8 Số lượng fan trong 1 hộp : 500 fan Không gây dị ứng Mi bắt keo nhanh
MI FAN SẴN HANI 9D Chọn sản phẩm Giảm 225.000đ

MI FAN SẴN HANI 9D

125.000đ 350.000đ -64%

MI FAN SẴN 9D ( C, CC, D, U, M, L) - (0.05/0.07) - (8 - 17mm) Độ cong : C, CC, D, U, M, L Độ dài : 8 - 15mm Độ dày: 0.05 - 0.07 Màu sắc: đen Số sợi mi trên fan : 9 Số lượng fan trong 1 hộp : 500 fan Không gây dị ứng Mi bắt keo nhanh
MI FAN SẴN HANI 10D Chọn sản phẩm Giảm 245.000đ

MI FAN SẴN HANI 10D

135.000đ 380.000đ -64%

MI FAN SẴN 10D ( C, CC, D, U, M, L) - (0.05/0.07) - (8 - 17mm) Độ cong : C, CC, D, U, M, L Độ dài : 8 - 17mm Độ dày: 0.05 - 0.07 Màu sắc: đen Số sợi mi trên fan : 10 Số lượng fan trong 1 hộp : 500 fan Không gây dị ứng Mi bắt keo nhanh

Hiển thị 1 - 8 / 8 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng