Sắp xếp:


190.000đ

MI FAN SẴN Sole  (Fan tay) LÔNG MI FAN TAY THỦ CÔNG, CHÂN KEO NHỎ 2 sợi 2 bên dài hơn sợi ở giữ 2mm, size chủ đạo là size lớn, VD: size 10, là 2 sợi 2 bên là 10mm, size giữa là 12mm Độ cong : C D Độ dài : 8 - 14mm Độ dày: 0.07 Màu sắc: đen Số sợi mi trên fan : 4 NỐI MI FAN SẴN ĐÚNG CÁCH: https://www.youtube.com/watch?v=fN602YI0IDY

200.000đ

MI FAN SẴN Sole  (Fan tay) LÔNG MI FAN TAY THỦ CÔNG, CHÂN KEO NHỎ 2 sợi 2 bên dài hơn sợi ở giữ 2mm, size chủ đạo là size lớn, VD: size 10, là 2 sợi 2 bên là 10mm, size giữa là 12mm Độ cong : C D Độ dài : 8 - 14mm Độ dày: 0.07 Màu sắc: đen Số sợi mi trên fan : 5 NỐI MI FAN SẴN ĐÚNG CÁCH: https://www.youtube.com/watch?v=fN602YI0IDY

160.000đ

MI FAN SẴN Sole  (Fan tay) LÔNG MI FAN TAY THỦ CÔNG, CHÂN KEO NHỎ 2 sợi 2 bên dài hơn sợi ở giữ 2mm, size chủ đạo là size lớn, VD: size 10, là 2 sợi 2 bên là 10mm, size giữa là 12mm Độ cong : C D Độ dài : 8 - 14mm Độ dày: 0.07 Màu sắc: đen Số sợi mi trên fan : 3 NỐI MI FAN SẴN ĐÚNG CÁCH: https://www.youtube.com/watch?v=fN602YI0IDY

380.000đ

MI FAN SẴN 10D ( C D 0.05  8 - 15mm ) Độ cong : C, D Độ dài : 9 - 15mm Độ dày: 0.05 Màu sắc: đen Số sợi mi trên fan : 10 Số lượng fan trong 1 hộp : 1000 fan Không gây dị ứng Mi bắt keo nhanh

270.000đ

MI FAN SẴN 7D ( C D  0.05  8 - 15mm ) Độ cong : C, D Độ dài : 8 - 15mm Độ dày: 0.05 Màu sắc: đen Số sợi mi trên fan : 7 Số lượng fan trong 1 hộp : 1000 fan Không gây dị ứng Mi bắt keo nhanh

240.000đ

MI FAN SẴN 6D (C D 0.07  8 - 15mm ) Độ cong : C, D Độ dài : 8 - 15mm Độ dày: 0.07 Màu sắc: đen Số sợi mi trên fan : 6 Số lượng fan trong 1 hộp : 1000 fan Không gây dị ứng Mi bắt keo nhanh

190.000đ

MI FAN SẴN 5D ( C D 0.07  8 - 15mm ) Độ cong : C, D Độ dài : 8 - 15mm Độ dày: 0.07 Màu sắc: đen Số sợi mi trên fan : 5 Số lượng fan trong 1 hộp : 1000 fan Không gây dị ứng Mi bắt keo nhanh

180.000đ 220.000đ -18%

MI FAN SẴN 4D ( C D 0.07  8 - 15mm) Độ cong : C, D Độ dài : 8 - 15mm Độ dày: 0.07 Màu sắc: đen Số sợi mi trên fan : 4 Số lượng fan trong 1 hộp : 1000 fan Không gây dị ứng Mi bắt keo nhanh

150.000đ 180.000đ -16%

LÔNG MI FAN 3D ( C D 0.07  8 - 15mm )  Độ cong : C, D Độ dài : 8 - 15mm Độ dày: 0.07, 0,10 Màu sắc: đen Số sợi mi trên fan : 3 Số lượng fan trong 1 hộp : 1000 fan Không gây dị ứng Mi bắt keo nhanh

Hiển thị 1 - 9 / 9 kết quả

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng