Sắp xếp:


94.000đ

LÔNG MI IRIS C 0.07 0.10 0.15 Độ cong : C, D Độ dài : 8-15mm, Mix size Độ dày:  0.07 0.10 0.15 Màu sắc: đen 10/10 Không gây dị ứng

143.000đ

LÔNG MI WINNY - DÒNG MI GÂY BÃO NĂM 2020 kết cấu 6D độc lạ là điều khác biệt nhất của dòng mi WINNY, mi có 2 độ cong C và D độ dày 007, C cong tự nhiên , D là cong nhiều, Phù hợp cho tựng khách hàng <3 Dài 8-12mm trong 1 khay, mi chữ Y dài 12mm tường đương như 14mm của dòng mi thường. 1 khay mi có 12 line - Dễ làm - Không cần tạo Fan - Bắt Keo - Độ kích ứng không có - Bắt kịp Xu Hướng

94.000đ 140.000đ -32%

LÔNG MI IRIS L 0.07 Mix    Độ cong : L Độ dài : Mix (8 - 14mm) Độ dày:  0.07 Màu sắc: đen 10/10 Không gây dị ứng

70.000đ 90.000đ -22%

LÔNG MI VOLUME (U 0.07 8 - 15mm )     Độ cong : U Độ dài : 8 - 15mm Độ dày:  0.07 Màu sắc: đen  Không gây dị ứng Mi bắt keo nhanh 

54.000đ

LÔNG MI VOLUME (D 0.07  8 - 15mm)     Độ cong : D Độ dài : 8 - 15mm Độ dày:  0.07 Màu sắc: đen  Không gây dị ứng Mi bắt keo nhanh 

54.000đ

LÔNG MI VOLUME (C 0.07  8 - 15mm)     Độ cong : C Độ dài : 8 - 15mm Độ dày:  0.07 Màu sắc: đen  Không gây dị ứng Mi bắt keo nhanh 

70.000đ

LÔNG MI VOLUME ĐỘ CONG ĐẶC BIỆT Độ cong : B & U Độ dài : 8 - 15mm Độ dày:  0.07 Màu sắc: đen  Không gây dị ứng Mi bắt keo nhanh 

70.000đ

LÔNG MI VOLUME (C 0.05  8 - 15mm)     Độ cong : C & D Độ dài : 8 - 15mm Độ dày:  0.05 Màu sắc: đen  Không gây dị ứng Mi bắt keo nhanh 

70.000đ

LÔNG MI VOLUME (D 0.05  8 - 15mm)     Độ cong : D Độ dài : 8 - 15mm Độ dày:  0.05 Màu sắc: đen  Không gây dị ứng Mi bắt keo nhanh 

70.000đ

LÔNG MI VOLUME (C 0.03  8 - 15mm)     Độ cong : C Độ dài : 8 - 15mm Độ dày:  0.03 Màu sắc: đen  Không gây dị ứng Mi bắt keo nhanh 

Hiển thị 1 - 10 / 10 kết quả